Läsa av energimätare som kommunicerar via Modbus RTU

Elphy har under hösten hjälpt en kund med en implementation av avläsning av energimätare. Kunden har tre stycken 3-fas energimätare och 7 stycken 1-fas energimätare som mäter förbrukningen på alla grupper i elcentralen. Mätarna kommunicerar med RS-485 och Modbus RTU och hårdvaran som läser ut data är monterad ca 5 meter bort. Kunden har upplevt problem med nuvarande konfiguration då den ibland har inte har lyckats läsa ut alla energimätare med 1 minuts interval. Elphy har hjälpt till med att ta fram ny hårdvara och mjukvara för att göra hela systemet mer stabilt. Mjukvaran är skriven i Python och utöver det används ett antal öppna källkods projekt. Med Python paketet går det enkelt att specificera hur mätarena är konfigurerade, vilka parametrar som man önskar läsa ut (effekt, energiförbrukning, spänning, ström, fasvinkel etc.) samt med vilket interval man önskar läsa ut data. Värdena sparas sedan i en databas och presenteras i snygga grafer. Det går även att konfigurera hur eventuella fel skall loggas vilket underlättar felsökning.

Energimätare
Diagram som visar olika parametrar från en energimätare

Resultat

Resultatet har blivit bra och systemet läser nu ut ca 150 register var 20:e sekund. Efter 81000 avläsningar har totalt 6 fel skett, vilket då leder till en omläsning. Om det blir fel har det i alla förekommande fall blivit en korrekt avläsning på andra försöket och med minst 1000 korrekta avläsningar mellan varje fel. Systemet verkar således stabilt.

Dokumentation

Projektet är dokumenterat på sidan Hackster samt källkoden på Github. Projektet har haft oväntat många visningar vilket indikerar att intresset för hemautomation är stort.

Elphy är ett företag med stort intresse för hemautomation som gör nytta!